VITAJTE

STK TRNAVA

TRADÍCIA VO VÁŠ PROSPECH

NAŠE SLUŽBY

TECHNICKÁ KONTROLA

Vozidlá kategórie M1 (do 3,5t)
Vozidlá kategórie N1
Vozidlá kategórie O1
Vozidlá kategórie O2
Vozidlá kategórie AL

EMISNÁ KONTROLA

Vozidlá s benzínovým motorom bez katalyzátora
Vozidlá s benzínovým motorom bez katalyzátora s LPG / CNG
Vozidlá s benzínovým motorom
s katalyzátorom
Vozidlá s benzínovým motorom
s katalyzátorom s LPG / CNG
Vozidlá s naftovým motorom

KONTROLA ORIGINALITY

Všetky kategórie vozidiel
Razenie VIN

CENNÍK

Technická a emisná kontrola

KTS pravidelná
Vozidlá kategórie M1, N1, L5, L7
- pohon klasický (benzín, nafta) 28,00 €
- pohon alternatívny (LPG / CNG) 33,00 €
Vozidlá kategórie L1, L2, L3, L4, L6, O1, O2 16,00 €
- nad štandard (jednotlivo dovezené vozidlo) 10,00 €
KTS zvláštna
Ceny ako pri KTS pravidelnej
KTS opakovaná (do 30 dní)
- vozidlá kategórie M1, N1, L5, L7 12,00 €
- vozidlá kategórie O1, O2, L1, L2, L3, L4, L6 6,00 €
KTS administratívna (vozidlá všetkých kategórii) 9,00 €
Čiastková kontrola jednej skupiny (ako KTS opakovaná)
Čiastková kontrola dvoch a viac skupín (ako KTS pravidelná)
Nálepka o KTS 3,50 €
Osvedčenie o KTS 2,00 €
Opis protokolu 5,00 €
Emisná kontrola – Benzín / BKAT, NKAT 21,00 €
Emisná kontrola – Benzín / Diesel 24,00 €
Emisná kontrola – alternatívny pohon LPG / CNG 35,00 €
EK administratívna 9,00 €
Nálepka o EK 3,50 €
Osvedčenie o EK 2,00 €
Test tlmičov 12,00 €
Váženie náprav 10,00 €
Pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN 20,00 €

Kontrola originality

Motocykle: – L 65,00 €
Osobné automobily: – M1 80,00 €
Autobusy: – M2, M3 120,00 €
Nákladné automobily: – N1 80,00 €
– N2, N3 120,00 €
Prípojné vozidlá: – O1, O2 50,00 €
– O3, O4 80,00 €
Traktory: – T1, T2, T3, T4, T5 120,00 €
Prípojné vozidlá: – R1, R2, R3, R4, R5 80,00 €
Pracovné stroje 120,00 €
Stroj 80,00 €
Administratívna kontrola 45,00 €
Kontrolná nálepka KO 3,50 €
Bezpečnostná nálepka KO 6ks 18,50 €
Bezpečnostná nálepka KO 3ks 9,00 €
Bezpečnostná nálepka KO ND 2,50 €
Nálepka QR 3,50 €
Razenie VIN 130,00 €
Kontrola ODOPASS 20,00 €
ODOPASS 1 (do 3) 3,00 €
ODOPASS 2 (od 4 do 6) 5,00 €
ODOPASS 3 (nad 7) 7,00 €

OBJEDNANIE

Technická, emisná a kontrola originality

Rezervačný formulár

Technická a emisná kontrola

 033 5536847Kontrola originality

 0917 743 500

TERMÍNY KONTROL

Kategória vozidiel Termín technickej kontroly Termín emisnej kontroly
1. kontrola Ďalšie kontroly 1. kontrola Ďalšie kontroly
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t
M1, N1 - RKAT / Diesel
4 roky po prihlasení každé 2 roky 4 roky po prihlasení každé 2 roky
Osobné a nákladné vozidlá do 3,5t
M1, N1 - BKAT / NKAT
4 roky po prihlasení každé 2 roky 1 rok po prihlasení každý rok
Malý motocykel
L1, L2
4 roky po prihlasení každé 4 roky -
Motocykel / štvorkolka
L3, L4, L5, L6, L7
4 roky po prihlasení každé 2 roky -
Vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej alebo plynárenskej poruchovej služby 1 rok po prihlasení každý rok 1 rok po prihlasení každý rok
Prípojné vozidlá do 3,5t
O1, O2
4 roky po prihlasení každé 2 roky -
Nákladné vozidlá a ich prípojné vozidlá
N2, N3, O3, O4
1 rok po prihlasení každý rok 1 rok po prihlasení každý rok
Autobusy
M2, M3
1 rok po prihlasení, staršie ako 8 rokov každý polrok každý rok 1 rok po prihlasení každý rok
Traktory a ich prípojné vozidlá
T, R
4 roky po prihlasení každé 2 roky 4 roky po prihlasení každé 2 roky

Pod prihlásením sa rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v SR alebo v inom štáte, ktorý je spravidla vyznačený v osvedčení o evidencii vozidla. Ak sa tento dátum nedá zistiť, za prvé prihlásenie sa považuje prvý deň roku výroby vozidla.

Povinnosť absolvovať emisnú kontrolu sa nevzťahuje na vozidlá kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja – t.j. vozidlá s dvojtaktným motorom a vozidlá kategórie L.

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa

STK Trnava, s.r.o.

Nitrianska 1

917 01 Trnava

 

Telefón

+421 33 553 68 47

+421 917 743 500

Pracovné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:30

Utorok: 07:00 - 15:30

Streda: 07:00 - 17:30

Štvrtok: 07:00 - 15:30

Piatok: 07:00 - 15:30